Visualisatie

een denkbeeldige wandeltocht in je binnenwereld


Op bewust en onbewust niveau beschikt ieder mens over een voorstellingsvermogen. Een vermogen om beelden te zien en te scheppen. Een voorbeeld hiervan: je rijdt in een auto van A naar B; ondertussen bedenk je wat je wilt gaan eten vanavond en welke boodschappen er gehaald moeten worden. Voordat je het weet ben je op de plaats van bestemming aangekomen en zijn er ook allerlei gedachten en beelden voorbij gekomen. De visualisatiemethode maakt gebruik van dit verbeeldingsvermogen. Aan de hand van jouw eigen verhaal en je verbeeldend vermogen kun je je klacht visualiseren en zo ladingvermindering realiseren.  Hierdoor ben je in staat je klacht te herkennen, erkennen, aanvaarden en uiteindelijk te gebruiken. Van klacht naar kracht.