Zakelijk traject

de werknemer benut nog niet eerder geziene mogelijkheden voor groei


Snelle maatschappelijke veranderingen, maar ook veranderingen op de werkvloer, hoge werkdruk of de noodzaak van presteren, zijn ingrediënten om stress te ontwikkelen. Waar de één veranderingen als een uitdaging ziet, kan de ander het ervaren als onduidelijkheid en onzekerheid. Deze onzekerheid kan leiden tot een gevoel van machteloosheid. Een bepaalde mate van spanning hebben we nodig om vooruit te gaan, prestaties te leveren en alert te zijn. Maar wanneer spanning te lang aanhoudt en er weinig tot geen ruimte is om te ontspannen, kan het tegen je gaan werken. Dat kan zich uiten in langdurige gevoelens van stress, die uiteindelijk kunnen leiden tot een burn-out.

Om dit te voorkomen is het aan te raden om in deze fase preventief in gesprek te gaan met de werknemer. Vaak zijn mensen hun eigenheid, grenzen en wensen uit het oog verloren. Door verschillende gesprekstechnieken leert Moed counseling de werknemer weer eigenheid en kwaliteiten te zien, te waarderen en in te zetten, waardoor het zelfvertrouwen als mens groeit en een medewerker weer in zijn kracht komt.

Doel

De werknemer leert zijn eigen kwaliteiten weer te waarderen en te gebruiken en ontwikkelt meer zelfvertrouwen. Hij of zij kan beter omgaan met conflictsituaties, kan zich makkelijker en specifieker uiten en benut nog niet eerder geziene mogelijkheden voor groei.

Behandeltraject

Een zakelijk traject kent twee belangen, namelijk dat van de werkgever en dat van de werknemer. Het doel is om beide partijen zo efficiënt mogelijk gebruik te laten maken van de mogelijkheden en kwaliteiten die al aanwezig zijn.

Een behandeltraject start altijd met een intakegesprek, waarin de klacht en de achterliggende problematiek duidelijk in beeld worden gebracht en de doelen worden geformuleerd. Er wordt gekeken of er voldoende klik is om samen aan de slag te gaan. Soms is het aan te raden de leidinggevende bij de intake te betrekken. De aandacht van de sessies zal erop gericht zijn om vanuit de eigen wensen, kwaliteiten en hulpbronnen, het gewenste doel te bereiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende gesprekstechnieken en interventies om weer meer transparantie te krijgen. Patronen worden doorbroken en klachten worden verminderd. Er worden thuisopdrachten meegegeven om met eigen doelstellingen aan de slag te gaan. Tevens wordt er gevraagd reflectieverslagen te schrijven.

Omdat elk mens uniek is, is geen enkel begeleidingstraject hetzelfde. Het einddoel is echter wel hetzelfde. Het letterlijk en figuurlijk in beweging brengen van mensen, zodat ze meer op zichzelf kunnen vertrouwen en in hun eigen kracht komen te staan.

Een zakelijk counselingstraject duurt gemiddeld 8 sessies van 1 uur, waarbij ik zoveel mogelijk aansluit bij wat er op dat moment nodig is om te groeien. Aan de opdrachtgever zal ik rapporteren over de gemaakte vooruitgang.

Hoeveel Moed gunt u uw werknemers?